Advertentie
Advertentie

NCB: negatieve balans voor openbare werken

BRUSSEL (tijd) - Met 41.000 nieuwe woongelegenheden tegenover 42.700 in 1989 bleef de woningbouw in 1990 iets beneden de verwachtingen. Toch beschouwt René Spaenhoven, voorzitter van de Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf (NCB), het jaar als zeer goed. Dat geldt ook voor de niet- residentiële bouw. Op het vlak van infrastruktuurwerken werd echter een verdere inkrimping tot een absoluut dieptepunt genoteerd. Op een perskonferentie plaatste NCB de vooruitzichten voor de komende jaren in Europees perspektief.