Advertentie
Advertentie

NCB : "Overheid mag niet langer in gebreke blijven'

De bouwsektor is één van de pijlers van onze nationale ekonomie. Het is in 1987 niet slecht gegaan, maar dat was vooral te danken aan de partikuliere investeringen. De overheid, die nochtans een konjunktuur-ondersteunende rol zou moeten spelen, is zwaar in gebreke gebleven. Ondanks de gestegen woningbouw zal aan door het Planbureau geraamde behoefte van 40.000 woningen per jaar niet kunnen ingevuld worden. Ook dat streefcijfer zal slechts kunnen gehaald worden indien de overheid meewerkt in de vorm van fiskale voordelen voor beleggers en nieuwe investeringen in de sociale woningbouw. Deze en andere inmiddels bekende standpunten kwamen deze week opnieuw ter sprake bij de voorstelling van het jaarverslag van de nationale konfederatie van het bouwbedrijf (NCB).