Advertentie
Advertentie

NCB publiceert geregistreerde aannemers

(tijd) - De Nationale Confederatie van het Bouwbedrijf (NCB) publiceerde zopas de lijst van geregistreerde aannemers 1994. In de publikatie wordt in eerste instantie aandacht besteed aan de verplichtingen van de opdrachtgever die een beroep doet op een niet-geregistreerde aannemer. Anderzijds wordt ook de verhouding hoofdaannemer-onderaannemer toegelicht. Dan komt de alfabetische lijst van de geregistreerde aannemers per provincie. De lijst bevat voor iedere geregistreerde aannemer het registratienummer, de identifikatiegegevens, de kategorie of kategorieën waarin hij aktief is, en het RSZ-nummer. NCB is gevestigd aan de Lombardstraat 34-42 in 1000 Brussel, tel nr.: 02/510.46.63.