NCK pleit voor versterking BBI

(tijd) - De Nationale Confederatie van het Kaderpersoneel (NCK) eist dat er dringend werk wordt gemaakt van een betere inning van de belastingen. De Administratie van Financiën is volgens de kaders vooral in de grote agglomeraties onvoldoende bemand om paal en perk te stellen aan de maffiapraktijken die mede aan de basis liggen van de overheidstekorten. De konfederatie zegt dat naar aanleiding van de "verontrustende ontwikkeling van de besparingsronde 1992'. Tevens moet de bevoegdheid van de dienst Bijzondere Belastingsinspektie (BBI) worden uitgebreid tot het penale vlak, zodat met het oog op een betere beteugeling de dossiers ook strafrechtelijke kunnen worden voorbereid. De NCK wil op deze wijze vermijden dat de werknemers eens te meer fors zullen moeten inleveren.