NCMV en de koopjes

(tijd) - Het NCMV roept zijn leden op om mee te werken aan een campagne om de nieuwe koopjeswet te respekteren. Met affiches wil de organizatie voorkomen dat er vóór 3 januari koopjes worden toegekend. Tot die dag loopt namelijk de "sperperiode' tijdens dewelke geen prijsverlagingen mogen worden aangekondigd, maar wel gegeven. "Wij sollen niet met solden, de soldenprijs op de juiste tijd vanaf 3 januari' staat op de affiche. Het woord "solden' staat echter zo groot, dat valt te vrezen dat klanten zullen denken dat de koopjes al begonnen zijn.