NCMV en UCM vragen snelle behandeling ontwerp nachtwinkels

(tijd) - In een gezamenlijke mededeling vragen de zelfstandigenorganizaties NCMV en haar Franstalige zuster UCM om over het door de regering goedgekeurde ontwerp over de nachtwinkels tegen het najaar te stemmen. Principieel hebben het NCMV en UCM geen bezwaren meer tegen de nachtwinkels (ze werden in meer dan ruime mate betrokken bij het opstellen van de wettekst) maar ze waarschuwen wel voor een al te soepele toepassing van de uitvoeringsbesluiten, onder meer waar het gaat om het vastleggen van de steden waar de winkels worden toegelaten. De twee organizaties zeggen dat de snelle goedkeuring er moet komen om een einde te stellen aan de huidige, totaal onwettelijke situatie en wildgroei in de sektor.