NCMV-Internationaal lanceert exportopleiding voor de dienstensector

Vlaanderen doet het goed in de wereld en die prestatie kan grotendeels toegeschreven worden aan het sterke internationale karakter van onze economie. Dit kan onder andere opgemaakt worden uit de resultaten van de gewestelijke uitvoer, gepubliceerd door het Instituut voor de Nationale Rekeningen. Ten opzichte van 1995 nam onze export met bijna 30 procent in waarde toe, blijkt uit de cijfers van eind 1997. Deze schitterende cijfers verwijzen enkel naar de handel in tastbare goederen en houden geen rekening met de dienstensector. Toch moet vastgesteld worden dat de dienstensector in onze economie nog steeds aan belang wint, wat onder andere kan afgeleid worden uit de evoluties van de cijfers in de nationale rekeningen. Vanuit de optiek 'Vlaanderen Exportland' nam NCMV-Internationaal, de internationale adviesdienst van de organisatie voor zelfstandige ondernemers NCMV, in 1993 in samenwerking met KBC Bank NV een initiatief voor de begeleiding en opleiding van de Vlaamse internationaal actieve bedrijven, met name van de Vlaamse KMO's. Dat mondde uit in de opleiding 'Laureaat in Exportmanagement'. Vanuit een praktijkgerichte methodologie geven docenten uit het bedrijfsleven een overzicht van de verschillende aspecten van internationale handel en de risico's die ermee verbonden zijn. Ondertussen verwierven reeds meer dan 500 managers en kaderleden van Vlaamse KMO's via deze opleiding een inzicht in de technieken van de internationale handel en loopt de opleiding in Brussel, Antwerpen en Kortrijk in samenwerking met verschillende opleidingsinstellingen.