NCMV: KMO's niet onveiliger dan grote ondernemingen

(tijd) - De buitenwereld leeft nog te vaak met het idee dat KMO's onveiliger zijn dan grote ondernemingen. Dat is een mythe, zo stelt het NCMV, die statistisch niet kan worden onderbouwd. Volgens de Organisatie voor Zelfstandige Ondernemers is het niet de omvang van de onderneming die de kans op arbeidsongevallen bepaalt, maar wel de sector waarin die actief is.De bouwsector, hout- en metaalverwerkende nijverheid hebben nu eenmaal een grotere kans op arbeidsongevallen dan de bank- of verzekeringssector. Vermits in de bouw zeer veel kleine en middelgrote ondernemingen actief zijn en in de banksector niet, wekken de arbeidsongevallenstatistieken ten onrechte de indruk als zouden grotere ondernemingen veiliger zijn dan kleine. Ook dat het vooral KMO's zijn die voor extra jobs zorgen, is een factor. Het zijn veelal jonge, onervaren werknemers die aangeworven worden en die lopen meer risico op een arbeidsongeval dan oude rotten in het vak.