NCMV pleit voor hoger pensioen voor zelfstandigen

BRUSSEL (belga) - "Meer dan ooit moet de regering er werk van maken om de deze week nog gegroeide kloof tussen werknemers- en zelfstandigenpensioenen tot redelijke proporties terug te brengen', aldus het NCMV naar aanleiding van de verhoging van de werknemerspensioenen met twee procent. Daarmee bevestigt het NCMV nogmaals zijn protest toen bleek hoe in de begroting 1992 de in het regeerakkoord nochtans voorziene verhoging van het zelfstandigenpensioen niet werd weerhouden.