NCMV pleit voor sterke Europese KMO-organizatie

(tijd) - Het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (NCMV) en het Koninklijk Nederlands OndernemersVerbond (KNOV) gaan stappen ondernemen voor de uitbouw van een sterke en goed uitgebouwde Europese KMO-organizatie. Volgens een mededeling willen de beide organizaties de reprezentatieve zusterorganizaties uit de grotere EG-landen bewegen tot een doeltreffende aanpak. Overigens gaan het NCMV en het KNOV hun onderlinge samenwerking opvoeren. Afgelopen jaar was hierover reeds een principieel akkoord gesloten. Tijdens een ontmoeting in het Nederlandse Rijswijk werd dit akkoord verder gekonkretizeerd. Het KNOV is de grootste organizatie voor de kleine en middelgrote ondernemingen in Nederland.