Advertentie
Advertentie

NCMV stemt in met ontwerp interprofessioneel akkoord

(tijd) - De organisatie voor zelfstandige ondernemers NCMV keurde woensdagavond als eerste van de sociale gesprekspartners het ontwerp van interprofessioneel akkoord over 1999-2000 goed. Het Verbond van Kristelijke Werkgevers en Kaderleden (VKW) noemde gisteren het ontwerpakkoord 'een goed begin' en drong aan op constructief overleg op sectoraal en ondernemingsniveau.Het NCMV keurde het ontwerp van interprofessioneel akkoord goed, amper 48 uur nadat de sociale partners daarover overeenstemming hadden bereikt. NCMV-secretaris-generaal Kris Peeters verdedigde het ontwerpakkoord, maar benadrukte dat tijdens de sectorale onderhandelingen de voorziene loonkostenstijging van 5,9 procent als een maximum moet worden gehanteerd.