NCMV verwerpt vakbondseisen

De algemene raad van het nationaal christelijk middenstandsverbond (NCMV) heeft gisteren verklaard voorstander te zijn van een nieuw interprofessioneel akkoord maar 'niet ten koste van elke prijs'. Tegelijk verwierp het NCMV een aantal vakbondseisen ter zake. Meer bepaald had de raad grote moeite met de geëiste veralgemening van de 38- uren week, de bijkomende financiering van deze eisen via de indirekte loonlast, het optrekken van de minimumlonen en de vertegenwoordiging van de vakbonden binnen de KMO.