NCMV verzet zich tegen plan voor een sociale balans

(tijd) - De regering wil alle werkgevers verplichten om een sociale balans op te stellen en neer te leggen bij de Nationale Bank. Minister van Economie Elio di Rupo heeft vorige week een voorontwerp van wet terzake voorgelegd aan de ministerraad. Niet enkel vennootschappen, maar ook kleine particuliere bedrijven die personeel tewerkstellen, zouden een sociale balans moeten opstellen. Het NCMV noemt het plan dat momenteel wordt besproken in een inter-kabinettenwerkgroep totaal onaanvaardbaar.Uit de nota aan de ministerraad van vice-premier en minister van Economie Di Rupo blijkt dat de regering nauwkeurige en toegankelijke statistische informatie wil verwerven over de toestand van de werkgelegenheid in de Belgische bedrijven. Het voornemen past in het grote werkgelegenheidsdebat. De sociale balans zal een verslag moeten bevatten over de ontwikkeling van de werkgelegenheid en tabellen die de externe en interne bewegingen in het personeelsbestand weergeven. Het NCMV zegt niet gekant te zijn tegen betere statistische informatie, maar vindt de manier waarop de regering dat doel wil bereiken onaanvaardbaar.