NCMV-voorstel schiet zelfstandigen in verkeerde keelgat

(tijd) - Het Onafhankelijk Verbond voor Zelfstandigen (OVZ) is niet te spreken over het voorstel van de middenstandsorganisatie NCMV om alle zelfstandigen, ook diegenen in bijberoep, sociale bijdragen te laten betalen (zie Tijd 17/1). Het NCMV dacht daarbij aan een som van minstens 2.646 frank per kwartaal. Wie als zelfstandige een inkomen verdient dat niet hoger ligt dan 78.444 frank, ontsnapt nu aan de verplichting om sociale bijdragen te storten. Ligt het inkomen onder de grens van 360.315 frank, dan gelden verminderde tarieven. Het NCMV ziet in deze geheel of gedeeltelijke vrijstelling een van de oorzaken van de spectaculaire stijging van het aantal zelfstandigen in bijberoep.