Advertentie
Advertentie

NCMV vraagt rol in stedelijk beleid

(tijd) - 'Inzake veiligheid, milieu en ruimtelijke ordening wil het NCMV een actieve betrokkenheid van de zelfstandige ondernemers bij het bepalen en de uitvoering van het grootstedelijk beleid. De KMO's moeten actief betrokken worden bij het concept en de uitvoering van de veiligheidscontracten', aldus een reactie van het NCMV op de regeerprogramma's.De middenstandsorganisatie is niet ontevreden over het Vlaamse en het federale regeerakkoord. Nu komt het er op aan de mooie principes om te zetten in daden. Het NCMV is vooral bezorgd om het gebrek aan consumentenvertrouwen en de daardoor stagnerende omzetten. Daarom moeten de regeringen dringend werk maken van maatregelen om de mensen minder te doen sparen en meer te doen uitgeven.