NCMV vraagt uniforme milieunormen

(tijd) - In een reaktie op de begrotingsplannen van de Vlaamse regering voor volgend jaar zegt het Nationaal Christelijk Middenstandsverbond (NCMV) dat Vlaanderen, Wallonië en Brussel dezelfde milieunormen moeten hebben en dat de voorziene milieuheffing in overleg met de KMO- organizaties moet worden bepaald. Deze heffingen mogen volgens het NCMV geen aanleiding geven tot scheeftrekking in de konkurrentie tussen bedrijven en sektoren of tussen gewesten en buurlanden.