Advertentie
Advertentie

NCMV wil gelijke termijnen voor indiening belastingaangifte en jaarrekening

(tijd) - De organisatie voor zelfstandige ondernemers NCMV wil dat ondernemingen tot negen maanden na de afsluiting van het boekjaar de tijd krijgen om hun jaarrekening in te dienen bij de Balanscentrale van de Nationale Bank. Dergelijke aanpassing laat toe om de fiscale verplichtingen de vennootschapsrechtelijke verplichtingen op mekaar af te stemmen. In fiscale zaken wordt nu al op brede schaal uitstel verleend tot 30 september voor de indiening van de aangifte vennootschapsbelasting.De oproep van het NCMV volgt op berichten over de brief van de Dendermondse procureur des konings die woensdagmorgen bij tal van bedrijven in het gerechtelijk arrondissement Dendermonde in de bus viel. De procureur vraagt in zijn brief uitleg waarom de jaarrekening te laat werd voorgelegd aan de algemene vergadering van het bedrijf en/of te laat werd ingediend bij de Balanscentrale. De 'aansprakelijke persoon' in het bedrijf die verantwoordelijk is voor deze formaliteiten, moet binnen de veertien dagen deze laattijdigheid motiveren.