Advertentie
Advertentie

NCMV wil malafiede vereffenaars pas afsnijden

(tijd) - Het NCMV wil dat de aandeelhouders van een vennootschap die in vereffening wordt gesteld, net zoals bij een fusie een uitgebreid verslag krijgen over de geplande operatie. Er moet ook een betrouwbare staat van activa en passiva voorgelegd worden. Bovendien dient de notaris die de ontbinding van de vennootschap akteert, vooraf na te gaan of alle vereiste verslagen zijn opgesteld en de jaarrekeningen over de voorbije jaren zijn neergelegd.De organizatie voor zelfstandige ondernemers NCMV werkt al een tijd aan een voorstel tot hervorming van de vereffeningsprocedure. Aanleiding daartoe is de opkomst van malafiede vereffenaars die jacht maken op bedrijven in moeilijkheden. In juni velde het Hof van Kassatie een belangrijk arrest waarin gesteld wordt dat een vennootschap in vereffening wel degelijk handelaar blijft en dus failliet kan verklaard worden. In bepaalde gerechtelijke arrondissementen groeide de vereffening van vennootschappen de jongste twee jaar uit tot een echte plaag. Bedoeling is om op die manier het faillissement te ontlopen.