NCOS neemt Dehaene ernstig

(tijd) - Het Nationaal Centrum voor Ontwikkelingssamenwerking (NCOS) neemt de belofte van premier Dehaene in Rio om tegen het jaar 2000 0,7 procent van ons BNP aan ontwikkelingssamenwerking te besteden ernstig. Het NCOS heeft zelf een alternatief meerjarenplan opgesteld om tegen 2000 aan deze norm te voldoen. Dit voorziet in een gemiddelde jaarlijks stijging van het budget voor ontwikkelingshulp met jaarlijks 6 miljard. Bij de opmaak van de begroting 1993 kan nagegaan worden of de regering het inderdaad meent met haar belofte, aldus het NCOS.