NCR en FICS bij Sofibank

BRUSSEL (tijd) - Sofibank, een 100% filiaal van AGF Belgium, heeft voor de informatizering van haar agentschappen een beroep gedaan op konstrukteur NCR en softwarehuis FICS. De agentschappen krijgen een NCR-server die enerzijds verbonden is met de centrale bankcomputer en anderzijds met werkposten via een lokaal Token Ring netwerk. Voor de kommunikatie met de centrale computer zal het DCS-net gebruikt worden.