NDD brengt KMO-polis krediet- verzekering

(tijd) - De Nationale Delcrederedienst (NDD) lanceert een kredietverzekeringspolisvoor exporterende KMO's. De doelgroep omvat bedrijven met een jaaromzet van ten hoogste 200 miljoen frank die exporteren naar landen buiten de Europese Unie en daar niet meer dan 25 miljoen frank omzet realiseren. De bedrijven die de KMO-polis van de NDD onderschrijven, moeten slechts eenmaal per jaar melden hoeveel zij uitgevoerd hebben naar de betrokken landen. Op basis van die ene jaaraangifte wordt een forfaitaire jaarpremie berekend die zowel het politieke als commerciële risico dekt als de kosten van het debiteurenonderzoek. Van deze polis bestaan zes standaardformules. De premie schommelt tussen 50.000 en 260.000 fr. KB