Nederland als muizenhol

In zijn boek Muizenhol, Nederland volgens Willem Frederik Hermans, beschrijft de historicus Ronald Havenaar de visie die Hermans in zijn fictie en essays ontwikkelde omtrent zijn vaderland. Hij is de mening toegedaan dat zowel Hermans als persoon maar ook diens personages uiting gaven aan die visie, een mening die niet onwrikbaar vast zat maar die zich wijzigde naar gelang van het politiek en sociaal klimaat.Freddy DE VREE