Nederland beperkt aantal tracés IJzeren Rijn tot vijf

(tijd) - De reactivering van de IJzeren Rijn is nog niet voor morgen, maar Belgen en Nederlanders zijn toch weer enkele stappen dichter bij een oplossing. Dat blijkt uit het verslag van de voorlaatste vergadering van de technische werkgroep. De werkgroep vergaderde gisteren opnieuw. Begin oktober zouden de ministers over deze materie van gedachten wisselen.Het probleem is dat Nederland een deel van het traject van de spoorlijn intussen omvormde tot stiltegebied (provinciale milieuverordening) én tot speciale beschermingszone (Europese Vogelrichtlijn). Omdat het niet om nieuwe activiteiten gaat, zegt België dat er noch een milieueffectenrapport (MER) nodig is om de spoorlijn weer in gebruik te nemen, noch een nieuwe vergunning.