Nederland biedt nog exportkansen voor BLEU

(tijd) - Voor enkele honderden belangstellenden werden de voordelen en ook problemen van handeldrijven met Nederland uiteengezet tijdens een symposium gisteren in Antwerpen in het auditorium van de Generale Bank. Direkteur Fran¸ois van het organizerende Belgisch-Luxemburgse Kamer van Koophandel voor Nederland stelde dat Nederland voor België nog altijd een onderschatte markt is. Zo zetten de Nederlanders in België voor 62.000 fr. per persoon en per jaar af in België en in het Groot-Hertogdom. Hoewel België een exportland bij uitstek is, verbleken de BLEU-cijfers daarbij.