Nederland en België moeten kosten delen voor IJzeren Rijn

(tijd) - België heeft het recht de IJzeren Rijn op Nederlands grondgebied te moderniseren en weer in gebruik te nemen. Maar het moet de kosten aan de spoorinfrastructuur zelf betalen en draait bovendien op voor de helft van de factuur voor milieubeschermende maatregelen. Dat is de essentie van het arrest dat het Permanent Hof van Arbitrage in Den Haag gisteren velde.