Nederland en Vlaanderen beslissen Taalunie te herstruktureren

BRUSSEL (tijd) - De Nederlandse Taalunie moet flexibeler kunnen werken. Daartoe worden de diverse organen van de Taalunie gereorganizeerd. Dat beslisten de Vlaamse en Nederlandse ministers van kultuur en onderwijs. Binnenkort zal ook een meerjarenplan worden uitgewerkt met de doelstellingen op lange en korte termijn. In 1980 stichtten België en Nederland de Taalunie. Het doel was, en is nog steeds, "de integratie van Nederland en de Nederlandse gemeenschap in Belgie op het gebied van de Nederlandse taal en letteren'. Het gaat meer konkreet om de ontwikkeling van het Nederlands en om de bevordering van het gebruik en de kennis van de taal en de letteren. Het sekretariaat is in Den Haag gevestigd.