Advertentie
Advertentie

Nederland Finland: 4 - 2

De combinatie vioolgitaar is niet zo gebruikelijk. Het repertoire is dan ook beperkt. Niccolò Paganini, die naast viool ook gitaar speelde, schreef wel nogal wat werken voor deze bezetting. Het duo Kaaij/Koskinen speelde aanvankelijk voornamelijk deze stukken. In de jaren tachtig van vorige eeuw ontstonden in Finland evenwel verscheidene werken voor dergelijk duo. Hierdoor verschoof voor Kaaij en Kaskinnen de klemtoon naar recente muziek. Het duo gaf daarenboven een aantal opdrachten aan Nederlandse toondichters zodat een gevarieerd repertoire ontstond. Zij brengen vanavond twee Finse en vier Nederlandse composities, waarbij twee creaties.Esa-Pekka Salonen is uiteraard een bekend dirigent, maar evenzeer een belangrijk toondichter. In 1980 schreef hij Goodbye voor viool en gitaar. Dit stuk toont een kantelmoment in Salonens oeuvre: hij verlaat de neo-romantische melodramatiek die zijn vroege werken kenmerkte. In dit werk drijft hij gaandeweg een geweldige wig tussen de beide instrumenten zegt Kaaij. De tegenstelling wordt extra benadrukt door de toevoeging van een aantal theatrale momenten.Aanvankelijk stond Duettino uit 1988 van Veli-Matti Puumala geprogrammeerd. Ter vervanging brengt Kaaij de solo Post Nuclear Winter Scenario nr. 2 uit 1993 van Jacob ter Veldhuis. Eerst brengen we Janus (1980) van de Fin Erik Bergman. Dat is een complex, dodecafonisch werk zegt Kaaij. Om weer tot rust te komen, brengen we daarom, na de geweldige hoop herrie van Bergman, het werkje van Ter Veldhuis. Hij komt oorspronkelijk uit de rockmuziek, maar brak, naar eigen zeggen, door met welluidende composities. Een werk dat eveneens aan het programma wordt toegevoegd, is het expressieve en pas voltooide Romanza van Jan Kouwenhoven. Het duo gaf zelf de opdracht voor dit werk en brengt het in Gent voor het eerst. De tweede creatie, even recent en eveneens een opdracht, is Sonatine van de jonge Bouke Feleus. Feleus smeedt invloeden uit flamenco, zigeunermuziek en Indiaanse ragas om tot een nieuw idioom.De avond sluit af met [] si bleu, si calme (2000) van Daan Manneke. De zeer intense muziek van deze toondichter vindt gaandeweg meer weerklank op de Vlaamse podia. Kaaij en Koskinnen concerteren vanavond 17 januari om 20u in de Logos Tetraëder, Bomastraat 26 te Gent. Kaarten en inlichtingen : 09/223.80.89 of www.logosfoundation.orgDunne bomenen een walvisSolisten van het Goeyvaerts Consort brengen zondagvoormiddag een opmerkelijk programma dat de meer meditatieve kant van zowel John Cage als Karel Goeyvaerts belicht. Zoals we van het consort gewend zijn, reiken zij ons ook nu minder bekend, maar boeiend recent vocaal werk aan.John Cage kennen de meesten als de experimentator die door zijn soms excentrieke ingrepen vele fundamenten van de westerse muzikale traditie heeft ondergraven. De laatste tien jaar van zijn leven werden zijn werken echter gekenmerkt door een verregaande verstilling. Dit is zeker ook zo voor Litany for the Whale uit 1980. In dit werk beperkt Cage zich tot vijf modale tonen die verwijzen naar het woord whale. Mede hierdoor is het klankbeeld minimalistisch en de sfeer meditatief. Cage laat de zangers, hier Koen Laukens en Steve vanden Broeck, het werk uitvoeren met de rug naar het publiek, waardoor het ascetische aspect van het werk wordt benadrukt.De sopraan Isabelle Dekeyser vertolkt Dunne bomen uit 1975 van Karel Goeyvaerts. Het is een project voor solozangeres en dansers, dat hier concertant wordt gebracht. Hoewel de belangstelling voor Goeyvaerts muziek weer sterk groeit, werd dit werk nog nooit eerder in Vlaanderen uitgevoerd. Goeyvaerts inspireerde zich op de poëzie van de Nederlandse dichter Jan Arends. Hij behoudt uit diens verzen maar een paar fragmenten en hanteert voornamelijk klanknabootsingen, zoals hij dat ook in Aquarius doet. In dit werk horen we de gelouterde lyrische toondichter, die het experiment reeds lang voorbij is.Solisten van het Goeyvaerts Consort concerteren op 21 januari om 11 uur in de kapel van het Bisschoppelijk Seminarie, Reep 1 te Gent. Kaarten en inlichtingen : 055/30.40.26 of goeyvaerts.consort@wanadoo.beSamenstelling:Peter-Paul DE TEMMERMAN