Nederland houdt vast aan één concurrent voor PTT

DEN HAAG (anp) - De Nederlandse minister voor Verkeer Jorritsma houdt voorlopig vast aan haar beleid om in spraaktelefonie via lijnen slechts één nationale concurrent voor PTT Telecom toe te laten. Zij negeert de wens van een groot deel van de Nederlandse Tweede Kamer, die voorstander is van meer concurrentie.Minister Jorritsma vreest dat een versnippering van krachten niet gaat leiden tot de nagestreefde scherpe concurrentie, waarmee lagere tarieven en betere kwaliteit van het telefoonverkeer worden beoogd. Ze denkt nu aan een 'vergelijkende toets' om de partijen te selecteren die de strijd met PTT Telecom willen aangaan.