Advertentie
Advertentie

Nederland kapt met afvalverbranding op zee

AMSTERDAM (hpa) - In navolging van Oostenrijk maakt ook Nederland een einde aan de vuilverbranding op zee. De onder het ministerie van verkeer en waterstaat ressorterende direktie Noordzee geeft geen vergunningen meer af voor verbranding van chemische afcval op het Nederlandse deel van het Kontinentaal Plat van de Noordzee. De beslissing komt anderhalf jaar eerder en gaat verder dan het in november 1987 te Londen op de derde ministerkonferentie over dit onderwerp overeengekomen tijdpad.