Nederland naar vijf ziektekostenverzekeraars

AMSTERDAM (hpa) - Het is nog niet zo lang geleden dat Nederland een leger van pakweg tachtig partikuliere ziektekostenverzekeraars kende. Die tijd is definitief voorbij. Een wettelijke herziening van het ziektekostenstelsel vergroot de solidariteit en schakelt de markt grotendeels uit. Kleine verzekeraars houden het voor gezien, de rest kruipt samen. Naar verwachting zullen er uiteindelijk maar rond de vijf grote ziektekostenverzekeraars overblijven.