Nederland overschat kosten IJzeren Rijn

(tijd) De Nederlandse raming van de kosten voor de reactivering van de IJzeren Rijn ligt fors hoger dan de Belgische schatting. België blijkt op twee trajecten 59 en 47 procent goedkoper uit te komen. Dat verschil is niet te verklaren door objectieve parameters. Dat blijkt uit een rapport van KPMG, op basis waarvan de Belgische minister van Mobiliteit, Isabelle Durant (Ecolo), nu snel de gesprekken met Nederland wil hervatten. Den Haag liet al weten akkoord te gaan.