Nederland overweegt BTW-verlaging

De Nederlandse minister van financiën Herman Ruding gaat in het kader van de begrotingsvoorbereiding voor 1989 'serieus bekijken' of de BTW kan worden verlaagd. Ruding kondigde dat zondag aan voor de Nederlandse radio. Ruding wees erop dat BTW-verlaging lagere inflatie betekent en koopkrachtherstel voor de mensen. Zo'n maatregel heeft met name een gunstig effekt op de lagere inkomens. Ik denk dat ook uit dien hoofde een dergelijke maatregel in de sfeer van belastingverlaging via de BTW een zeer zinnige, zinvolle suggestie is.' De minister wilde zondag niet nader ingaan op de voorstellen die hij aan de regering, die maandag de begrotingsbesprekingen heeft hervat, gaat doen. De fraktielieders van de regeringspartijen (CDA-VVD) in de tweede kamer hebben in een eerste reaktie gezegd zich met het voornemen te kunnen verenigen. Ook de Nederlandse werkgeversorganizaties hebben al gunstig gereageerd op een mogelijke BTW-verlaging.