Nederland schaft expansiewet af

BRUSSEL (tijd) - Nederland is het eerste EG-land dat gevolg geeft aan een aanbeveling van de Europese kommissie van juli jl. om de algemene expansiewetgevingen in een aantal lidstaten voor 1 januari 1991 af te schaffen.