Nederland steeds meer afhankelijk van consultants

(van onze correspondent)DEN HAAG (tijd) - Het is het klassieke verhaal. Een Nederlandse ambtenaar loopt vast in zijn carrière: geen promotie, noch salarisverhoging in het vooruitzicht. Hij neemt ontslag en begint een eigen adviesbureau. Hij meldt zich bij zijn oude ministerie en krijgt als opdracht hetzelfde werk wat hij deed, maar nu tegen een vergoeding van duizend gulden per dag. Het heet de draaideurconstructie. En die ex-ambtenaar is weer een nieuwe loot aan de steeds uitdijende boom van consultants en externe adviesbureaus. Een winstgevend systeem dat floreert dankzij politieke en ambtelijke angsthazerij, lafheid, onkunde en luiheid.