Nederland stelt ammoniakpijpleidingonder Westerschelde voor

DEN HAAG (tijd) - Om rampen met ammoniaktankers op de Westerschelde te voorkomen, wil de Nederlandse minister van Verkeer, Tineke Netelenbos, binnenkort overleggen met de Vlaamse overheid, de provincie Zeeland en bedrijven die ammoniak produceren, of het niet beter is een pijpleiding aan te leggen. In Zeeuws-Vlaanderen wordt intussen gehoopt dat de tunnel onder de Westerschelde economische redding brengt.