Nederland subsidieert voortaan schone auto's

DEN HAAG (anp) - In Nederland wordt met ingang van maandag een subsidieregeling voor schone auto's van kracht, zo heeft het ministerie van milieubeheer in Den Haag vrijdag meegedeeld. De regeling houdt in, dat de regering 850 gulden (15.300 B. fr.) uittrekt voor personenauto's, die voldoen aan de Europese normen wat betreft de uitlaatgassen. Een bedrag van 1.700 gulden (30.600 B.fr.) is beschikbaar voor auto's, waarvan de uitstoot van vervuilende stoffen voldoet aan de strengere Amerikaanse normen. Deze wagens zijn uitgerust met een katalysator.