NEDERLAND - TOLHEFFING

Vanaf 1995 twintig tolpleinenTolrijden moet files in Randstad bestrijden AMSTERDAM (hpa) - Het Nederlandse parlement is in principe akkoord gegaan met tolheffing op wegen in de Randstad. Hiertoe zullen 20 tolpleinen worden gebouwd die in 1995 operationeel moeten zijn. De Nederlandse minister van verkeer en waterstaat, Hanja Maij-Weggen, verwacht jaarlijks tenminste 600 miljoen gulden aan tol binnen te halen. Met dit bedrag moeten diverse verkeers- en vervoersproblemen worden opgelost.