Nederland verbiedt BTW-konstrukties voor vastgoed

(tijd) - Bedrijven en instellingen die geen BTW-belastingplichtige zijn, mogen niet langer aparte vennootschappen of stichtingen oprichten voor het verwerven van vastgoed. Dat heeft de Nederlandse regering verleden vrijdag beslist. Het wetsvoorstel van staatssekretaris van financiën Vermeend moet nog wel goedgekeurd worden door het Nederlandse parlement.Het voorstel, dat niet voorziet in een overgangsregeling maar onmiddellijk na goedkeuring door het parlement kracht van uitvoering krijgt, is een streep door de rekening van banken, verzekeringsmaatschappijen, onderwijsinstellingen, ziekenhuizen en publiekrechtelijke instellingen. zoals gemeenten en huisvestingsmaatschappijen. Ook in ons land hebben een aantal van die organizaties geen BTW-belastingplicht. Dat betekent dat ze hun klanten, afnemers of leden geen BTW hoeven aan te rekenen voor de levering van goederen en diensten. De keerzijde van de medaille is wel dat zij van hun kant ook geen BTW kunnen aftrekken die ze zelf wel moeten betalen aan hun leveranciers.