Nederland verscherpt vreemdelingenbeleid

DEN HAAG (anp) - Vreemdelingen die voor een periode van langer dan drie maanden naar Nederland willen komen, moeten vanaf 1 april bij een Nederlandse ambassade of konsulaat een "machtiging tot voorlopig verblijf' aanvragen. Zonder de machtiging komen zij het land niet in en wordt hun aanvraag om toelating niet behandeld.