Advertentie
Advertentie

Nederland vreest maatschappelijke tweedeling

(tijd) - De groeiende tweedeling van 'zwarte' en 'witte' scholen in het Nederlandse onderwijs heeft tot een felle discussie geleid over het recht op vrije schoolkeuze tussen de christen-democratische minister van Onderwijs, Maria van der Hoeven, en Ayaan Hirsi Ali, een uit Somalie afkomstig kamerlid van de rechtsliberale VVD. De kwestie is een mogelijke splijtzwam in de regeringscoalitie van liberalen en christen-democraten.