Advertentie
Advertentie

Nederland wil vermogensbelasting verlagen

(tijd) - De Nederlandse staatssekretaris van financiën Van Amelsvoort wil op korte termijn nieuwe stappen zetten om de vermogensbelasting in Nederland verder te beperken. Hij wil dit doen door de belastingvrije som met ongeveer 10% te verhogen. Die ingreep zou de Nederlandse schatkist enkele honderden miljoenen fr. kosten. Om die belastingderving te kompenseren wil de Nederlandse staatssekretaris een bestaande belastingkonstruktie opdoeken. De zogenoemde RUS-konstruktie (Reserve Uitgesteld Salaris) wordt gebruikt door direkteur-grootaandeelhouders van bedrijven die hun salaris op rekening-courant laten plaatsen. Zijn persoonlijke besloten vennootschap (BV) trekt de kontante waarde van dit bedrag af als loonkosten. De Nederlandse regering stelde eerder al voor om vanaf 1 januari 1994 het percentage ondernemingsvermogen dat wordt vrijgesteld te verhogen van 40 naar 50%. De maximumvrijstelling zou verdubbeld worden van 10 tot 20 miljoen fr. KB