Nederland worstelt met waarden en normen

(tijd) - In Nederland bestaat grote verdeeldheid over bredere maatschappelijke waarden en normen, constateerde het Nederlandse Instituut voor Publieke Opinie en het Marktonderzoek (NIPO). De opvallendste vaststelling is dat solidariteit niet langer gemeengoed is in de Nederlandse samenleving. Over de belangrijkste maatschappelijke problemen zijn de Nederlanders het wel eens: criminaliteit, wachtlijsten in de gezondheidszorg en verval van waarden en normen.