Nederlanders worden harder

AMSTERDAM (hpa) - Minder Nederlanders zijn bereid bij te passen om de uitkeringen op peil te houden. Minder Nederlanders steunen een ingrijpende bestrijding van de milieuverontreiniging. Het verschil tussen werkenden en werklozen wordt groter. Het doembeeld van een Amerikaanse jungle in de Hollandse polders komt dichterbij. Uit het deze week geprezenteerde jaarlijkse rapport van het Nederlandse Sociaal Cultureel Planbureau komt geen beeld naar voren van een land dat de solidariteit nog hoog in het vaandel heeft staan. De Nederlanders verharden.