Nederlands BBP groeit in '94 met 1,4 en in '95 met 2,8 procent

(tijd) - Nederland is in 1993 als een van de weinige Europese landen ontsnapt aan de ekonomische recessie. Het bruto binnenlands produkt (BBP) groeide er nog met 0,2 procent, terwijl de achttien Europese lidstaten van de OESO hun BBP met gemiddeld 0,2 procent zagen krimpen. De ekonomische neergang was mild en het herstel zal dat ook zijn. Pas in 1995 zal de ekonomie opnieuw aanpikken bij de hoge groeicijfers van eind de jaren tachtig.De Organizatie voor Ekonomische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) schrijft in haar jaarlijks rapport over de Nederlandse ekonomie dat het BBP van dat land dit jaar met 1,4 procent aandikt om in 1995 met 2,8 procent te groeien. Motoren achter het herstel zijn de aantrekkende wereldhandel en de binnenlandse investeringen. Zo groeit de export dit en volgend jaar met 3,6 en 5,4 procent tegenover amper 0,4 procent in 1993. De investeringen dikken in 1995 met 4 procent aan.