Advertentie
Advertentie

Nederlands bedrijfsleven steunt kunst steeds meer

Het Nederlandse bedrijfsleven heeft vorig jaar voor ten minste 25 miljoen gulden (450 miljoen B.fr.) bijdragen geleverd voor de organizatie van tentoonstellingen, koncerten en andere kunstmanifestaties. Dit zegt de stichting Sponsors voor Kunst in haar jaarverslag over 1987.