Nederlands handelsoverschot onveranderd

DEN HAAG (fda) - Het overschot op de Nederlandse handelsbalans is in het derde kwartaal uitgekomen op 3,2 miljard gulden, onveranderd ten opzichte van het tweede kwartaal. De export is in het derde kwartaal met 3 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode in 1991 tot 58,1 miljard. De invoer daalde in het derde kwartaal met 5 procent tot 54,9 miljard gulden. Het volume van de totale invoer is in het derde kwartaal 2 procent gedaald ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Het volume van de uitvoer bleef ongeveer gelijk.