Nederlands in Zweden

De Vlaamse en Nederlandse literatuur is dezer dagen niet enkel op de boekenbeurs in Antwerpen terug te vinden, ze staat ook in het zonnetje op de 'Göteborg Book Fair' die van 30 oktober tot en met 2 november in Zweden plaatsvindt. Naar aanleiding daarvan brengt de Stichting Ons Erfdeel vijf publicaties in Zweedse vertaling op de markt. Het betreft de Zweedse editie van het verhaal van de Nederlandse taal, een beknopte geschiedenis van de Lage Landen, een bloemlezing over hedendaagse Nederlandstalige dichters, een bloemlezing over hedendaagse prozaschrijvers en een boek over de hedendaagse schilders in de Lage Landen. De Stichting Ons Erfdeel beschikt in Göteborg over een eigen stand.