Advertentie
Advertentie

Nederlands informatikabeleid moet meer samenhang krijgen

AMSTERDAM. - Het Informatika Stimuleringsplan van de Nederlandse overheid is een nuttige eerste aanzet geweest tot de stimulering van de informatietechnologie. De effekten zullen over enkele jaren merkbaar zijn. Bij voortzetting van het beleid moet de overheid echter meer het aksent leggen op de vraagkant en een grotere samenhang realizeren tussen de verschillende stimuleringsaktiviteiten, anders zullen de beoogde effekten lager uitkomen. Dit zijn de belangrijkste konklusies van de evaluatiekommissie die het dit jaar aflopende Informatika Stimuleringsplan (INSP) onder de loep heeft genomen.