Nederlands kabinet bezuinigt bijna 200 miljoen gulden in 1989

DEN HAAG. - De werkgeversorganizaties VNO en NCW hebben woedend gereageerd op de plannen van het kabinet om de verlaging van de vennootschapsbelasting enige maanden uit te stellen. De Nederlandse regering wil op deze manier in 1989, 196 miljoen gulden extra bezuinigen. De lastenverlichting was de werkgevers toegezegd ter kompensatie van het afschaffen van de WIR-premie, de subsidie op bedrijfsinvesteringen. De VNO noemt de maatregelen ongehoord en een onvoorstelbare klap voor het ondernemersklimaat.