Nederlands moet voortaan op etiketten van eetwaren

BRUSSEL (tijd) - De Belgische en Nederlandse regeringen kunnen voortaan eisen dat op de etiketten van eetwaren die op hun grondgebied worden verkocht, Nederlandstalige meldingen prijken. Die mogelijkheid wordt ze geboden door de aanpassing van een Europese richtlijn van 1978. Die aanpassing werd gisteren door de EU-ministers voor het konsumentenbeleid goedgekeurd.De Europese richtlijn van 18 december 1978 deed, zeker in ons land, heel wat stof opwaaien. Ze slaat onder meer op de etikettering van eetwaren. In de bepalingen van die richtlijn over de taal van de meldingen op die etiketten, staat dat die meldingen 'in een voor de koper gemakkelijk te begrijpen taal' moeten zijn gesteld. Dat lokte van Nederlandstalige zijde heel wat protest uit.